Sprostowania i odpowiedzi - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Sprostowania i odpowiedzi

Nierzetelnie w onet.pl

29.01.2020, 10:32

Nawiązując do materiału filmowego opublikowanego na stronie onet.pl w dn. 28 stycznia br. pt. „Tarnowski schemat” zwracamy uwagę na nieprawdziwe informacje zawarte w opublikowanym filmie.

uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, na jakich faktach opierają się stwierdzenia, które zawarli Państwo w tekście opublikowanym na stronie https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Kiedy-stanie-pomnik-J.-Pilsudskiego - w szczególności chodzi tu o fragment: Do dzisiaj (8 października) czekano na formalne zgody na użyczenie terenu pod pomnik od wojewody małopolskiego i marszałka. Wojewoda musiał uzyskać na to zgodę od ministra infrastruktury...

Nawiązując do informacji, które zostały podane w dniu 15.06.2018 r. na antenie stacji RDN w programie „Słowo za słowo” informuję, iż nieprawdą jest, aby śledczy uznali, że p. Dawid Solak nie nadużył swoich uprawnień. Prokuratura tej kwestii nie badała. Uznała natomiast, że Prezydent i pracownicy Urzędu nie popełnili czynów karalnych, o których nieprawdziwie napisał na swoim Facebooku p. Solak. Pominięcie przez radio tej istotnej informacji skutko...

Nierzetelnie w RDN

26.04.2017, 07:41

Data: 19 kwietnia 2017strona rdn.plCo z Tarnowskimi Gniazdami Innowacji, gdzie milion sześćset tysięcy, które przeznaczono na opracowanie dokumentacji? Pyta w interpelacji do marszałka województwa małopolskiego, radny sejmiku i szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina, Grzegorz Kądzielawski z Tarnowa. W odpowiedzi otrzymuje informację, że wniosek w tej sprawie w ogóle nie został złożony.– Kluczowy projekt prezydenta Romana Ciepiel...

W związku z tekstem „Ćwierć miliona złotych na nagrody dla urzędników”, opublikowanym 23 grudnia na stronie www.kt24.pl, informujemy, iż autor otrzymał z magistratu pełną informację dotyczącą nagród, jakie prezydent Roman Ciepiela przyznał swoim pracownikom. Mimo tego autor w tekście zaznaczył jedynie, że nagrody wyniosły po 500 zł, ale nie dodał, że były to kwoty brutto, co stanowi istotną różnicę. Autor nie poinformował również, że prezydent Ro...

W związku z nierzetelnym materiałem, przygotowanym przez reportera Radia RDN Małopolska, wyemitowanym na antenie stacji i zamieszczonym na jej stronie internetowej, informujemy, że nie jest prawdą, że w okresie przedświątecznym pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa pracują krócej, a godziny pracy, wywieszone na drzwiach urzędowych budynków, są jedynie orientacyjne.

W interesie dzieci

16.11.2015, 08:41

W związku z zamieszczonymi na stronach www.ordoiuris.pl nieprawdziwymi i nie znajdującymi potwierdzenia w faktach informacjami pod tytułem „Ordo Iuris udaremnia bezprawne odebranie dzieci w Tarnowie” (data publikacji 04 listopada 2015 roku, godz. 13:00) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przesłał autorom sprostowanie, którego treść opublikujemy niżej. 

W artykule pt. „Ciepiela wprowadził radnych w błąd?” ("Kurier Tarnowski" z 14 lipca 2015) autor /MG/ poinformował, iż: Włodarz miasta zapowiadał, że zaproponowane przez niego zmiany i utworzenie super jednostki, czyli Zarządu Dróg i Komunikacji, nie odbiją się na pracownikach. Czy to prawa? To bada właśnie sąd pracy! Co więcej, magistrat próbował kilkukrotnie zamieść sprawę pod dywan, uchylając się od przekazania wyczerpującej informacji tak, aby...

W tekście „Wolność słowa w służbie partii” autorstwa Michała Gniadka opublikowanym w Kurierze Tarnowskim w numerze z 14 lipca 2015 roku znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego zaangażowania magistratu w kampanię wyborczą w trakcie wyborów prezydenckich. W związku z tym na podstawie ustawy Prawo prasowe do redakcji przesłano poniższe sprostowanie.

W tekście „Wolność słowa w służbie partii” opublikowanym w Kurierze Tarnowskim w numerze z 14 lipca 2015 roku autor Michał Gniadek podał szereg nieprawdziwych informacji, zawierając w nim równocześnie liczne insynuacje, których prostować nie sposób. Po raz kolejny nie dochował przy tym elementarnej staranności w przygotowywaniu materiału, polegającej na zaczerpnięciu informacji u źródła. Ponadto autor zignorował informacje uzyskane z innych oficj...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski