Komunikaty - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Komunikaty

Zgnilec amerykański jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych pszczół wywoływaną przez bakterię atakującą larwy pszczół. Chorobę rozpoznaje się po  nieprzyjemnym zapachu, wydobywającym się z zakażonego ula. Pszczelarz ma obowiązek powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli podejrzewa, że w jego pasiece występuje choroba.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

01.03.2024, 12:45

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, że od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30% śre...

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, jakość wodzy dostarczanej  mieszkańcom Tarnowa w 2023 r. przez przedsiębiorstwa wodociągowe: Tarnowskie Wodociągi  Sp. z o.o. oraz Grupę Azoty  S.A. spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych określonych w rozporządzeniu Min...

Fundacja Banku Ochrony Środowiska uruchomiła nową edycję projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA, w ramach którego grupy sąsiedzkie z miast powyżej 10 tys. mieszkańców mogą składać wnioski na realizację wymarzonego zielonego zakątka na swoim osiedlu.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ramach prowadzonych przez akredytowane laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. w Legionowie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda podawana do sieci wodociągowej przez Grupę Azoty S.A. w IV kwartale 2023 r. spełniała we wszystkich parametrach wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. p...

Zgodnie z otrzymanym komunikatem z NFOŚiGW informujemy, że finansowanie programu „Czyste Powietrze” i ciągłość jego realizacji są zagwarantowane podjętymi w ostatnim czasie decyzjami i działaniami. Jeszcze przez jakiś czas mogą występować opóźnienia w przekazywaniu środków, ale każda płatność dla beneficjentów zostanie zrealizowana.

Wydział Ochrony Środowiska UMT informuje, że wydane zostało rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, Miasta Nowy Sącz, nowotarskiego, olkuskiego, tarnowskiego oraz tatrzańskiego.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, jakość wody dostarczanej mieszkańcom Tarnowa w II półroczu 2023 r. z wodociągów publicznych Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski