Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej

Posłowie RP

Urszula Augustyn

Włodzimierz Bernacki

Anna Czech

Norbert Kaczmarczyk

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiesław Krajewski

Urszula Rusecka

Józefa Szczurek-Żelazko

Michał Wojtkiewicz

Senatorowie RP

Zbigniew Cichoń

Kazimierz Wiatr