Strategia Rozwoju Miasta Tarnów 2030

Ruszają działania dotyczące projektu strategii rozwoju!

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej tarnowscy radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.

- Strategię tę można porównać do mapy drogowej, która pokazuje możliwości rozwojowe, porządkuje je zgodnie z przyjętymi priorytetami i wskazuje drogi do celu. Uwzględnia ona szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony miasta, pokazuje, na czym się skupić w najbliższej przyszłości i w jaki sposób osiągnąć założone cele. Z drugiej strony jest to także pewna forma „instrukcji obsługi” zarządzania miastem w najbliższych czasach – mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Rafał Koścień, dodając przy tym, że najtrudniejsze w pracy nad jej przygotowaniem jest wskazanie priorytetów, miasto musi bowiem zapewniać mieszkańcom usługi w wielu zróżnicowanych dziedzinach.

dlatego, już w marcu i w kwietniu rozpocznie się cykl działań informacyjnych związanych z opracowaniem projektu strategii. Mają one na celu poznanie opinii oraz pozyskanie wniosków i uwag, które pozwolą zdefiniować cele rozwojowe na najbliższe lata.

Wszystkie materiały, w tym informacje o działaniach konsultacyjnych związanych z procesem uchwalania strategii będą publikowane poniżej. Informacji udzielać będą również pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Tarnowa, z którymi można kontaktować się telefonicznie (tel. 14 68 82 598) lub poprzez e-mail (strategia@umt.tarnow.pl)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski