Dane teleadresowe - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Dane teleadresowe

Godziny pracy Urzędu Miasta Tarnowa 
poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 15.30

 

Jednostka Urzędu Miasta Tarnowa Lokalizacja Telefon
   
Biuro Nadzoru Właścicielskiegoul. Mickiewicza 214 688 28 54
   
Biuro Radców Prawnychul. Mickiewicza 214 688 24 89
   
Kierownictwo Urzęduul. Mickiewicza 214 688 24 33
   
Kancelaria Rady Miejskiejul. Legionów 1414 688 28 42
   
Urząd Stanu Cywilnegoul. Nowa 414 688 25 44
   
Wydział Audytu i Kontroliul. Mickiewicza 214 688 24 50
   
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego ul. Nadbrzeżna Dolna 714 688 27 03
   
Wydział Budżetu i Sprawozdawczościul. Mickiewicza 214 688 24 39
Referat Budżetu Miastaul. Mickiewicza 214 688 24 39
Referat Księgowości i Sprawozdawczościul. Mickiewicza 214 688 28 06
   
Wydział Edukacjiul. Mickiewicza 214 688 24 64
Referat Edukacji ul. Mickiewicza 214 688 24 66
Referat Ekonomicznyul. Mickiewicza 214 688 24 56
   
Wydział Geodezji i Nieruchomościul. Nowa 314 688 27 62
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejul. Nowa 314 688 27 62
Referat Geodezjiul. Nowa 314 688 27 62
Referat Gospodarowania Zasobem Nieruchomościul. Nowa 314 688 27 62
Referat Opłat z Tytułu Gospodarowania Nieruchomościamiul. Nowa 314 688 27 62
   
Wydział Infrastruktury Miejskiejul. Legionów 1414 688 28 69
Referat Inwestycjiul. Legionów 1414 688 27 07
Referat Gospodarki Komunalnejul. Legionów 1414 688 28 74
   
Wydział Informatyzacjiul. Nowa 414 688 28 86
   
Wydział KulturyRynek 714 688 90 96
   
Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdówul. Nowa 414 688 25 26
Wydział Komunikacji - Prawa jazdy 14 688 25 18
Wydział Komunikacji - Transport 14 688 26 07
   
Wydział Komunikacji SpołecznejRynek 714 688 90 98
 ul. Mickiewicza 214 688 25 28
   
Wydział Księgowości Urzęduul. Nowa 414 688 26 25
Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetuul. Nowa 414 688 26 10
Referat Księgowości Wydatków Budżetuul. Nowa 414 688 26 24
   
Wydział Rozwoju Gospodarczegoul. Wałowa 1014 688 28 20
   
   
Wydział Organizacyjnyul. Mickiewicza 214 688 27 90
Samodz. stan. pracy do spraw BHPul. Mickiewicza 214 688 28 56
Kancelaria Główna - informacjaul. Nowa 414 688 25 01
Kancelaria Prezydentaul. Mickiewicza 214 688 24 33
Referat Administracyjno - Gospodarczyul. Mickiewicza 214 688 24 49
Referat Organizacyjnyul. Mickiewicza 214 688 24 86
Biuro Zamówień Publicznychul. Legionów 1414 688 27 04
   
Wydział Ochrony Środowiskaul. Nowa 414 688 28 65
   
Wydział Planowania Przestrzennegoul. Nowa 314 688 24 18
Wydział Architektury i Budownictwaul. Nowa 314 688 24 16
   
   
Wydział Podatków i Windykacjiul. Mickiewicza 214 688 26 78
Referat Egzekucji i Windykacjiul. Mickiewicza 214 688 26 85
Referat Opłat za gospodarowania odpadami komunalnymiul. Nowa 414 688 26 42
Referat Podatków Lokalnychul. Nowa 414 688 25 12
   
Wydział Rozwoju Miasta ul. Nowa 414 688 25 98
   
Wydział Spraw Obywatelskich ul. Nowa 414 688 27 09
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentówul. Nowa 414 688 28 50
Referat Spraw Obywatelskichul. Nowa 414 688 28 13
   
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymiul. Mickiewicza 214 688 24 42
   
Wydział Sportuul. Mickiewicza 214 688 24 55
   
Koordynator ds. dostępnościul. Legionów 1414 688 25 53
   

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski