Parkowanie

Tarnowska Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Tarnowie obejmuje centrum miasta (jest to obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego, Kołłątaja, Starodąbrowską, Słoneczną, ks. Sitki, Słowackiego, Nowy Świat, Solidarności, Szujskiego, Szkotnik, Mościckiego, Pułaskiego i Krakowską, oraz ul. Kościuszki od ul. Pułaskiego do ul. Reymonta i ul. Dworcowa) i oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd i wyjazd z Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty za parkowanie w SPP pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. 9-16. Można je wnieść poprzez: uiszczenie opłaty w parkomacie, system płatności mobilnych (szczegóły dostępne są pod adresem: http://targowiska.tarnow.pl/parkowanietarnow.pdf) lub skasowanie zakupionej w oznakowanym punkcie sprzedaży karty parkingowej. Możliwe jest także wykupienie jednego z ośmiu typów abonamentu, o których dokładne informacje wraz z cennikiem znaleźć można na stronie http://targowiska.tarnow.pl/?abonamenty,54.

Za parkowanie do trzydziestu minut zapłacimy złotówkę lub 80 groszy w przypadku opłat za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium. Godzina parkowania kosztuje odpowiednio 2.50 zł oraz 2 zł, opłaty za dłuższe postoje wynoszą natomiast (w nawiasach opłaty za pomocą TKM Premium) – 2 godziny – 5.10 zł (4.10 zł); 3 godziny – 8 zł (6.40 zł); za czwartą i każdą następną godzinę – 2.50 zł (2 zł); opłata całodzienna – 17 zł (13.60 zł).

Opłatę za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na prawach wyłączności, czyli na popularnej „kopercie”, w przypadku parkowania przez 8 godzin ustalono na poziomie 500 zł za miesiąc, 2.5 tys. zł za pół roku oraz 5 tys. za rok. Za parkowanie całodobowe zapłacimy natomiast odpowiednio: 600 zł, 3 tys. zł oraz 6 tys. zł.

Na podstawie ustawy o drogach publicznych, z wnoszenia opłat za parkowanie zwolnione są pojazdy: policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, zarządów dróg, sił zbrojnych, wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej oraz autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

Rada Miejska w Tarnowie uchwałą z 29 listopada 2012 roku wprowadziła ponadto zerową stawkę opłat dla: oznakowanych zewnętrznie pojazdów Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego i Służb Nadzoru Budowlanego, taksówek stojących na postojach, pojazdów jednośladowych, jak również pojazdów osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujących pojazdy na stanowiskach pojazdowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.