Tarnów na Rowerze

W ciągu dwóch najbliższych lat Tarnów przeznaczy ponad 10 milionów złotych na budowę ścieżek rowerowych, które połączą już istniejące w mieście trasy w spójny, przyjazny i atrakcyjny system dróg rowerowych. Jesienią 2018 r. ruszyła miejska wypożyczalnia rowerów.

Sieć rowerowych tras liczy obecnie w Tarnowie blisko 70 kilometrów. Do końca 2020 ta liczba wzrośnie o kolejnych kilkanaście kilometrów. W planie jest między innymi budowa ścieżek między ulicą Romanowicza, a parkiem na Piaskówce, wykonanie dojazdu do basenu w Mościcach od strony ulicy Czerwonych Klonów oraz od strony ogródków działkowych wraz z parkingiem dla rowerów, połączenie ulicy Słonecznej z aleją Tarnowskich poprzez ulicę Starodąbrowską, Mostową, Gumniską i Dąbrowskiego. Planowana jest też budowa ścieżki rowerowej od dworca PKP wzdłuż ulicy Krakowskiej, w kierunku ulicy Tuchowskiej i budowa ścieżki wzdłuż ulicy Chyszowskiej. Trwa przebudowa istniejących już dróg rowerowych wzdłuż ulicy Elektrycznej i Spokojnej. Ścieżki zmienią nieco przebieg, zostaną przebudowane zgodnie z najnowszymi trendami, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, dzięki czemu znacznie podniesie się ich standard a tym samym – komfort dla użytkowników. Istniejące już fragmenty ścieżek zostaną połączone w całość. Już powstaje trasa rowerowa wzdłuż ulicy Spokojnej. Budowana jest również ścieżka do Lasku Lipie. Jeszcze w tym roku miasto przeznaczy na budowę dróg rowerowych około 1,3 miliona złotych.

Kosztem 2,6 milionów złotych wybudowano 10 stacji roweru miejskiego. System ruszył jesienią 2018 r. Na początek do dyspozycji mieszkańców Tarnowa i turystów jest 100 rowerów dla dorosłych i 10 dla dzieci. Każda stacja pomieści od dziesięciu do dwudziestu miejsc do pozostawienia rowerów, a największa liczba rowerów dla dzieci znajdzie się w pobliżu Parku Strzeleckiego i przy Centrum Sztuki Mościce. Przetarg na przygotowanie i obsługę Tarnowskiego Roweru Miejskiego wygrała firma Nextbike, której systemy działają też między innymi w Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Kaliszu, Białymstoku, Szczecinie, Lublinie i Opolu. Strona i aplikacja, za pomocą których będzie można wypożyczyć miejski rower, ma nazwę rower.tarnow.pl. W grudniu 2017 roku Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie opłat. Zgodnie z nią mieszkańcy Tarnowa, legitymujący się Kartą Miejską w wersji premium, do 30 minut będą mogli korzystać z rowerów bezpłatnie. Dla pozostałych użytkowników bezpłatny czas przejazdu wyniesie 20 minut. Opłata inicjalna, czyli kwota uiszczana przez użytkownika przy rejestracji w systemie, wyniesie 10 złotych.

W tym roku zakończy się też budowa i modernizacja tras rowerowych w Tarnowie, które będą częścią europejskiego szlaku EuroVelo4. Jego łączna długość w naszym mieście liczyć będzie 17 kilometrów. EuroVelo powstaje w oparciu o istniejącą już sieć lokalnych, regionalnych i krajowych tras rowerowych, łącząc je w jeden system poprzez budowanie brakujących fragmentów ścieżek, poprawianie ich standardu i jednolitym oznakowaniu. Prace obejmują ulice: Witosa, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Szujskiego, Klikowską, Romanowicza, Piłsudskiego, Szujskiego, Kochanowskiego, Jana Pawła II i Wilczą. Przy trasie powstaną dwa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), jedno w pobliżu Lasku Lipie, drugie w Mościcach. Znajdą się na nich narzędzia do naprawy drobnych usterek, pompki, stojaki na rowery i ławki.