Kto kogo wprowadza w błąd?

W artykule pt. „Ciepiela wprowadził radnych w błąd?” ("Kurier Tarnowski" z 14 lipca 2015) autor /MG/ poinformował, iż: Włodarz miasta zapowiadał, że zaproponowane przez niego zmiany i utworzenie super jednostki, czyli Zarządu Dróg i Komunikacji, nie odbiją się na pracownikach. Czy to prawa? To bada właśnie sąd pracy! Co więcej, magistrat próbował kilkukrotnie zamieść sprawę pod dywan, uchylając się od przekazania wyczerpującej informacji tak, aby nie ujrzała światła dziennego! W tym samym artykule napisano, iż prezydent i podległy mu urząd wprowadził radnych oraz naszą Redakcję w błąd.

Wiadomości te są nieprawdziwe, bo sąd nie bada czy utworzenie ZDiK odbije się na pracownikach, lecz rozpatruje indywidualną sprawę osoby, która wniosła odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego, doręczonego jej po tym jak stała się pracownikiem UMT. Nadto magistrat nie próbował zamieść sprawy, nie uchylał się od przekazania informacji i nie wprowadzał nikogo w błąd, bo 8 maja 2015 udzielił odpowiedzi, a sprawy sądowe są jawne.

Maria Zawada-Bilik
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski