Nierzetelnie w RDN

Data: 19 kwietnia 2017

strona rdn.pl

Co z Tarnowskimi Gniazdami Innowacji, gdzie milion sześćset tysięcy, które przeznaczono na opracowanie dokumentacji? Pyta w interpelacji do marszałka województwa małopolskiego, radny sejmiku i szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina, Grzegorz Kądzielawski z Tarnowa. W odpowiedzi otrzymuje informację, że wniosek w tej sprawie w ogóle nie został złożony.

Kluczowy projekt prezydenta Romana Ciepieli, który na terenie dawnej Kapłanówki miał koncentrować przedsiębiorców, ośrodki szkoleniowe i naukowe, przepadł bez echa – mówi radny w programie Słowo za słowo.

Niestety miasto nie aplikowało o dalszą fazę realizacji tego projektu. To jest zaskakujące, że w ciągu kilku miesięcy przy zmianie miejsca siedzenia zmienia się tak gruntownie pogląd na ważną dla Tarnowa sprawę – dodaje Kądzielawski.

Komentarz: powyższa informacja jest nieprecyzyjna i świadczy o braku znajomości podstawowych choćby faktów, dotyczących poruszanego tematu, przedstawia niezgodny z prawdą obraz wydarzeń, może wprowadzać odbiorcę w błąd i służyć manipulacji.

Po pierwsze – właściwa nazwa projektu brzmi: Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

Po drugie – TGIS nie są „kluczowym projektem prezydenta Romana Ciepieli”, to idea, pochodząca z kadencji pana Ryszarda Ścigały, o czym współautorka materiału, pani Dorota Kunc, ówczesna rzeczniczka prasowa pana prezydenta, Ścigały powinna wiedzieć i wyprowadzić z błędu swojego rozmówcę. Projekt został wniesiony do budżetu miasta 14 stycznia 2014 roku, 30 stycznia radni jednogłośnie go przyjęli, w obecności ówczesnego radnego Rady Miejskiej w Tarnowie, pana Grzegorza Kądzielawskiego. Oczywiście, hołdując zasadzie ciągłości, prezydent Roman Ciepiela podjął ten temat, kontynuuje go i realizuje.

Po trzecie – nie było żadnego „miliona sześciuset tysięcy”. Na mocy umowy, podpisanej z Województwem Małopolskim w 2014 roku, powstała dokumentacja projektu, o wartości około 800 tysięcy złotych. Unijne dofinansowanie wyniosło ponad 400 tysięcy, wkład miasta – około 300 tysięcy złotych.

Po czwarte – miasto aktywnie i skutecznie poszukuje pieniędzy na realizację Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji. Ich części składowe są tworzone. Staramy się o finansowanie w różnych źródłach zewnętrznych, bo jednego źródła nie ma. Obecnie w tych działaniach wspiera nas rząd – Ministerstwo Rozwoju w ramach naboru, który pomyślnie przeszliśmy, pomaga w przygotowaniu procedury, w ramach której – jeżeli nie znajdziemy środków zewnętrznych - rozważymy realizację projektu w formule partnerstwa prywatno – publicznego. W ostatnich miesiącach uzyskaliśmy pieniądze na tworzenie części składowych TGIS - Centrum Usług Wspólnych (6,2 milionów dofinansowania, wartość projektu 10 milionów) i Integracja e-usług w informacji przestrzennej (4,4 milionów dofinansowania, wartość projektu 4,9 milionów)- które właśnie powstają.

Nie jest więc prawdą, że „projekt przepadł”. Wręcz przeciwnie – kilka jego części składowych powstaje, zaś pytanie „gdzie jest milion sześćset tysięcy?”jest bezzasadne.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski