Nieprawdziwa informacja Radia RDN

W związku z nierzetelnym materiałem, przygotowanym przez reportera Radia RDN Małopolska, wyemitowanym na antenie stacji i zamieszczonym na jej stronie internetowej, informujemy, że nie jest prawdą, że w okresie przedświątecznym pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa pracują krócej, a godziny pracy, wywieszone na drzwiach urzędowych budynków, są jedynie orientacyjne.

Dziennikarz Radia RDN został wczoraj, 22 grudnia 2016 roku poinformowany przez Krystiana Krawczyka, zastępcę dyrektora Wydziału Organizacyjnego UMT o tym, że magistrat pracuje w okresie przedświątecznym normalnie, jak w każdy dzień roboczy. Ta informacja została zmanipulowana, a wiarygodność przedstawiającego fakty urzędnika, występującego pod imieniem i nazwiskiem, podważona. Materiał, zaprezentowany w Radiu RDN został oparty na niemożliwym do zweryfikowania, anonimowym źródle informacji, rzekomo – wypowiedzi mieszkańca (?) miasta lub petenta, który twierdzi, że w związku z wcześniejszym, samowolnym zakończeniem pracy w urzędzie, nie załatwił sprawy. Brak jednak informacji o jaki wydział magistratu chodzi, kiedy miało dojść do tego zdarzenia i jakiej sprawy nie udało się załatwić.

Autor materiału powołuje się również na nieistniejące niepisane zasady, jak je nazywa, zgodnie z którymi przed świętami, urzędnicy wcześniej niż należy, kończą pracę. Podkreślamy raz jeszcze, że magistrat w tych dniach pracuje normalnie. Dość przywołać przykład sprzed roku. Wigilia wypadła wtedy w dzień powszedni i urzędnicy pracowali do 15.30. W świetle tych faktów należy uznać, że informacja Radia RDN podaje nieprawdę, wprowadza odbiorców w błąd i narusza dobre imię pracowników Urzędu Miasta Tarnowa. Dnia 23 grudnia 2016 roku wystąpiliśmy o jej sprostowanie.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski