Obwieszczenie, 6 sierpnia 2019

Zapraszam na posiedzenie Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” dnia 14.08.2019 r. (środa) o godz. 20.00 w biurze Rady Osiedla Nr 1, Tarnów Rynek 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał

5. Wysłuchanie wniosków przybyłych gości

6. Informacja o realizacji przedsięwzięć Rady

7.Informacja o realizacji „Szanty na Tarnowskiej Starówce”.

8.Informacja o realizacji  „Święto Tarnowskiej Starówki”.

9.Podjęcie uchwały o zmianie zapisu w wykazie zadań Rady  Osiedla „Starówka” na rok 2019

10. Omówienie propozycji do budżetu Rady Osiedla na rok 2020

11. Omówienie organizacji spotkania z  przedstawicielami środowisk oświaty.

12. Promocja Tarnowskiej Starówki i działań Rady Osiedla Nr 1

13. Wolne wnioski, sprawy różne

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Przewodniczący Rady Osiedla ”Starówka”

 Ryszard Żądło

Tarnów, 06.08.2019 r.