Obwieszczenie, 21 stycznia 2020

Zapraszam na posiedzenie Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” dnia 29.01.2020 r. (środa) o godz. 20.00 w biurze Rady Osiedla Nr 1, Tarnów Rynek 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał

5. Wysłuchanie wniosków przybyłych gości

6. Omówienie propozycji zmian do budżetu RO na rok 2020

6.Podjęcie uchwały dotyczącej zmienionego budżetu na 2020 r.

7. Przedstawienie propozycji zmiany lokalu Rady Osiedla

7. Omówienie realizacji przedsięwzięcia „Bazar na Starówce”

 8. Informacja na temat zarządzonych wyborów do Rad Osiedli

 9. Wolne wnioski, sprawy różne

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Przewodniczący Rady Osiedla ”Starówka”

                  Ryszard Żądło

Tarnów, 21.01.2020 r.