Obwieszczenie, 12 marca 2019 r.

Zapraszam na posiedzenie Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” dnia 20.03.2019 r. (środa) o godz. 20.00 w biurze Rady Osiedla Nr 1, Tarnów Rynek 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał

5. Wysłuchanie wniosków przybyłych gości

6. Informacja o realizacji przedsięwzięć Rady

7. Przyjęcie Regulaminu Pracy Rady Osiedla „Starówka”-    podjęcie uchwały

8. Zgłoszenie zmian do Statutu Osiedla Nr 1 „Starówka”

9. Budżet Obywatelski 2020 – zasady, zgłoszenie projektów

10. Omówienie organizacji spotkań z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami środowisk oświaty i kultury – strategia miasta

11. Promocja działań Rady Osiedla „Starówka” (ulotki, facebook, media, plakaty, spotkania z mieszkańcami)

12. Wolne wnioski

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW  OSIEDLA „STARÓWKA”

 

Przewodniczący Rady Osiedla ”Starówka”

Ryszard Żądło

Tarnów, 12.03.2019 r.