OBWIESZCZENIE, 4 GRUDNIA 2019 R.

Zapraszam na posiedzenie Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” dnia 11.12.2019 r. (środa) o godz. 20.00 w biurze Rady Osiedla Nr 1, Tarnów Rynek 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał

5. Wysłuchanie wniosków przybyłych gości

6. Informacja o realizacji przedsięwzięć Rady

7. Omówienie realizacji przedsięwzięcia „Bazar na Starówce”

 8. Omówienie realizacji przedsięwzięcia „Kolędy na Tarnowskiej Starówce”

 9. Wolne wnioski, sprawy różne

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Przewodniczący Rady Osiedla ”Starówka”

                  Ryszard Żądło

Tarnów, 04.12.2019 r.