Stanisław Klimek

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany z okręgu nr II

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów publicznych,

email: stanislaw.klimek@umt.tarnow.pl

- Członek Rady Społecznej przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika,

- Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej,

- Radny Rady Miejskiej w Tarnowie (od 2002 ) Kadencji IV, V, VI, VII oraz VIII.

Dyżur w kancelarii Rady Miejskiej w Tarnowie, w pierwszy piątek miesiąca od 14.00-15.00, kontakt możliwy także pod adresem e-mail srk.dt@tlen.pl oraz pod numerami telefonów tel.  501 620 228, 14 621 95 67 (Sekretariat SRK DT w godzinach: 8.00-15.00).

ZAŁĄCZNIKI