Grażyna Barwacz

Klub Radnych Nasze Miasto Tarnów
Wybrana z okręgu nr III

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie  - Przewodnicząca Komisji

- Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisja Spraw Komunalnych

email: grazyna.barwacz@umt.tarnow.pl