Marian Wardzała

Klub Radnych Koalicja Obywatelska 

Wybrany z okręgu nr III

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie