Grzegorz Światłowski

Klub Radnych Koalicja Obywatelska

Wybrany z okręgu nr I

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie - Przewodniczący Komisji

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie