Sprawdź, ile ciepła zużywa Twój budynek - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Sprawdź, ile ciepła zużywa Twój budynek

Ograniczenie występujących, zwłaszcza w sezonie zimowym, podwyższonych stężeń zanieczyszczenia, a w konsekwencji zmniejszenie emisji pyłów i szkodliwych substancji to podstawowe założenia ekologicznych programów pomocowych: „KAWKA” oraz „PONE”.

Programy te mają służyć poprawie jakości powietrza, którym oddychamy. Chcąc walczyć z tzw. „niską emisją” chcemy zaoferować mieszkańcom ekologiczne źródła ogrzewania – tłumaczy Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.Osoby, które posiadają w swoich domach piece na paliwo stałe (węgiel, drewno), a chcą skorzystać z dotacji i zmienić sposób ogrzewania na bardziej ekologiczny (np. gazowy, elektryczny, związany z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej), mogą zadeklarować chęć udziału w „Programie poprawy jakości powietrza KAWKA” lub „Programie Ograniczania Niskiej Emisji PONE”.Uzyskanie przez miasto dofinansowania w ramach programu KAWKA umożliwi udzielenie dotacji w wysokości nawet 90% kosztów. W przypadku dofinansowania w ramach PONE dotacje mogą wynieść do 50% kosztów zadania. O tym, który program zostanie uruchomiony w mieście, zadecydują: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Szczegółowych informacji na temat programów udziela Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta, ul. Nowa 4, tel. 14 688 28 65.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski