Pomniki przyrody - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Pomniki przyrody

Na terenie miasta Tarnowa znajdują się pomniki przyrody występujące w postaci pojedynczych drzew i ich skupisk (grupy, parki, aleje) oraz głazów narzutowych. Pomniki przyrody posiadają szczególne wartości przyrodnicze i wyróżniające je cechy, w szczególności są to drzewa okazałych rozmiarów. Wykaz pomników przedstawia się następująco:

Platan klonolistny

01.11.2018, 11:48

Platan klonolistny(Platanus x acerifolia) rośnie na okrągłym gazonie przed Pałacem Sanguszków (obecnie Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych).

Grupa 12 drzew różnych gatunków (lipa szerokolistna i 3 drobnolistne, 2 kasztanowce zwyczajne, 4 jesiony wyniosłe, klon pospolity, brzoza brodawkowata) znajdujących się wokół drewnianego kościoła Panny Marii u zbiegu ulic Najświętszej Marii Panny i Narutowicza. Na uwagę zasługuje 5 drzew o obwodach ok. 2 m. Resztę zadrzewienia stanowią młode drzewa o obwodach poniżej 1,5 m. Drzewostan został ustanowiony pomnikiem przyrody w 1987r. Pierwotnie pomn...

Topola biała

01.09.2018, 11:57

Topola biała (Populus alba) przy ul. Okrężnej obok mostu nad pot. Wątok. Została ustanowiona pomnikiem przyrody w 1987r. Jest gatunkiem rodzimym stanowiącym podstawowy składnik lasów łęgowych, rosnących wzdłuż rzek. Na pniu drzewa zawieszona jest mała kapliczka.

Jesion wyniosły

01.08.2018, 11:57

Jesion wyniosły (Fraxinusexcelsior) rosnący na prywatnej posesji przy ul. Narutowicza 31 (na wprost ul. Limanowskiego). Rodzimy gatunek najbardziej wrażliwy na późne przymrozki wiosenne.

Aleja jaworowa

01.07.2018, 11:58

Aleja jaworowa przy ul. Pszennej. Obejmuje 73 drzew, głównie klonów jaworów, kilka klonów pospolitych, olsz czarnych, jesionów wyniosłych, dębów szypułkowych, lipę drobnolistną i robinię akacjową. Jawor to nasz największy rodzimy klon i jeden z największych przedstawicieli klonów.

Różnogatunkowy starodrzew Parku Zbylitowska Góra położony na stoku o wystawie południowo-wschodniej, pomiędzy ul. Krakowską u podnóża a Domem Zakonnym na wzgórzu. Szczegółowy opis pomnika znajduje się w zakładce Zielone Perły Tarnowa.

Granitowy głaz polodowcowy przy al. Tarnowskich, na wprost ul. Zuchów, w miejscu symbolizującym przecięcie się południka 21ºE z równoleżnikiem 50ºN. Pomnik przyrody nieożywionej. Został ustanowiony pomnikiem przyrody w 1987r. Jest to granit rapakiwio obwodzie 1,75 m, wysokości 1,5 m oraz masie ok. 1 tony. Głaz ten ustawiony został już w 1983r. w miejscu symbolizującym przecięcie się południka 21°E oraz równoleżnika 50°N. Granit rapakiwi występuje...

Aleja wiązowa

01.04.2018, 12:07

Aleja wiązowa przy ul. Krzyskiej, na odcinku od ul. M .B. Fatimskiej do ul. Spokojnej. Składa się z 37 wiązów szypułkowych, 13 topoli Simona (chińskich), 9 olch czarnych, 11 topoli czarnych odm. włoskiej. Charakterystyczną cechą wiązów szypułkowych (Ulmus leavis) jest silna asymetryczność liści u nasady. Asymetria ta przyjmuje skrajną postać i jest jeszcze większa niż u pozostałych gatunków. Od czasu objęcia ochroną alei w 1987r. ubyło kilka wiąz...

Dąb szypułkowy „Kościuszko” (Quercus robur) przy ul. Piłsudskiego za boiskami KS „Błękitni”. Został ustanowiony pomnikiem przyrody w 1993 r., a jego obwód wynosi 415 cm. Drzewo znajduje się przy ul. Piłsudskiego. Rośnie pomiędzy boiskami KS „Błękitni” a stawem „Kantoria” powstałym po wyrobisku gliny dla nieistniejącej już cegielni „Brach”. Cegły z tej cegielni posłużyły m.in. do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dąb ten dzięki wielkim ro...

Dąb szypułkowy

01.02.2018, 12:08

Dąb szypułkowy(Quercus robur) przy ul. Nowy Świat 48, u zbiegu z ul. PCK.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski