Komunikat w sprawie jakości wody w Tarnowie - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Komunikat w sprawie jakości wody w Tarnowie

Prezydent Miasta Tarnowa informuje  o przydatności wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów.

Badania wody prowadzone były w ramach monitoringu kontrolnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie  zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A i grupy B  w okresie od 01.07. 2018  do 31.12.2018 r.

Jakość wody dostarczona do odbiorców w Tarnowie w II półroczu 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych i radiologicznych spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje przekazane przez Tarnowskie Wodociągi oraz Grupę Azoty S.A. (dostarczycieli wody dla Miasta Tarnowa) potwierdzają, że jakość  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełniała wymagania  ww. rozporządzenia.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski