Opłata reklamowa

Od 9 października 2019 r. obowiązuje uchwała nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z 12 września 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Funkcjonowanie tej uchwały umożliwiło radnym miejskim wprowadzenie opłaty od tablic reklamowych, gablot, banerów oraz innych urządzeń reklamowych (uchwała nr XVIII/205/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa).

 

Opłaty obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których znajdują się nośniki reklamowe. Opłacie nie podlegają szyldy zgodne z wymogami tzw. uchwały krajobrazowej, a tablice reklamowe nie będące szyldami powinny być opłacane.

Opłaty należy wnieść na wskazany nr konta: 80 1030 1250 0000 0000 8800 0027

 

Uchwala_205.pdf (107 kB)