Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozyskanych przez Wydział Strategii Urzędu Miasta Tarnowa, realizowany jest projekt "Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie". Inwestycja o wartości 16.876.821 zł dofinansowana została w wysokości 14.175.298 zł. Obejmuje ona kompleksową, wieloetapową m...

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru w celu dostosowania budynku do aktualnych standardów obiektów użyteczności publicznej i obiektów teatralnych, co pozwoli na poprawę warunków udziału publiczności (w tym niepełnosprawnej) oraz pracy aktorów oraz stworzy możliwość zaangażowania nowoczesny...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski