Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

W ramach projektów termomodernizacji poddane zostaną 23 szkoły publiczne z terenu Miasta Tarnowa: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9 , SP nr10, SP integracyjna nr 11, SP nr 15, Sp nr 18, SP nr 19, Gimnazjum nr 7, III LO, V LO, VII LO, Zespoły szkół Ogólnokształcących nr 1 i 4, Zespoły Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 i nr 2, Zespół Sz...

Projekt zakłada poszerzenie oraz scalenie istniejącej SAG poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów pod lokowanie inwestycji przemysłowych i usługowych, tak aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem.

Miasto Tarnów, poprzez Tarnowskie Centrum Informacji jako jedno z wiodących centrów it w Polsce należy do powstającego Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Tarnowskie Centrum Informacji będzie jednym z 6 subregionalnych centrów it w Małopolsce. Obszar działalności TCI obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąb...

Wkrótce centrum Tarnowa zmieni swoje oblicze dzięki projektowi rewitalizacji, który otrzymał prawie 6,4 mln zł dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu OperacyjnegoCałkowita wartość projektu „Program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta” wynosi 15 951 698,23 zł, a jego zak...

Przedmiotem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez:budowę platformy e-usług, uruchomienie 80 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) tj. infokiosków, wdrożenie Elektronicznej Karty Mieszkańca (EKM) i zintegrowanie platformy z systemami jednostek miejskich. ...

W I półroczu 2012 roku Gmina Miasta Tarnowa zakończyła realizację zadania pn. „Budowa połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem Krzyż autostrady A4” będącego jednocześnie IV etapem realizowanego projektu nr MRPO.04.01.02-12-127/09 pn. „Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu R...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski