IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Przewiduje się powierzenie wykonywania jednorocznych przedsięwzięć pn.:

1) ,,Dzieci naszą przyszłością warsztaty wychowania dzieci dla rodziców” oraz

2) „TRADYCJA; KULTURA; EDUKACJA; AKTYWNOŚĆ” ,  obejmujących:

‒ propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych,

‒ organizowanie warsztatów z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych, w tym budowania relacji z dzieckiem,

‒ organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin,

‒ rozwijanie integracji międzypokoleniowej.

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 278.674 zł, w tym:

1) na zadanie nr 1 do kwoty 144.000 zł,

2) na zadanie nr 2 do kwoty 134.674 zł.


Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, pod adresem https://www.rops.krakow.pl/lewa/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-15/otwarte-konkursy-ofert-2020-174/otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-wybrane-do-realizacji-w-ramach-iv-edycji-bo-wm-661.html lub dzwoniąc pod nr telefonu: 12 422 06 36 w. 21.