Aktualności

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. WZP-1 „Prowadzenie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w  2020 r. (zadanie wyłonione w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka”.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza na szkolenie pt. Narzędzia IT pomocne w partycypacji NGO. Odbędzie się ono on-line w terminie 29-30.07.2020 w godz.: 16:30-19:30.

W związku z przystąpieniem do prac nad projektami „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2...

W związku z trwającymi naborami wniosków Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów, NGO oraz innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury oraz edukacji na spotkania informacyjne na temat programu europejskiego "Europa dla obywateli" online.

KANA zaprasza na wakacje!

19.06.2020, 07:53

Od 6 lipca Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie organizuje cztery 5-dniowe półkolonie, w tym jedną dla młodzieży. Oferta jest otwarta dla wszystkich w wieku od 7-17 lat i dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży z miasta. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 15.30, a dla młodzieży od 9:00 do 18:00.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie publiczne  współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. Razem z nami – zawsze aktywni! Realizacja zadania potrwa od 04.12.2020r.