Rekrutacja do szkół podstawowych

 

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2022 r. rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 7 marca 2022 r. i zakończy się 28 kwietnia 2022 r.

Rekrutacja do oddziałów sportowych publicznych szkół podstawowych (od klasy czwartej) rozpocznie się 21 marca 2022 r.  i zakończy się 10 czerwca 2022 r.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych (od klasy siódmej) rozpocznie się 7 marca 2022 r.  i zakończy się 5 lipca 2022 r.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe, które będą dysponowały wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Rekrutacja odbywa się w sposób tradycyjny w formie papierowej. Druk Wniosku o przyjęcie do szkoły dostępny jest w każdej szkole podstawowej,o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Kryteria naboru określone są w Uchwale Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowiez dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 określone zostały Zarządzeniem Nr 12/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski