Internetowo o elektromobilności

Najbliższa sobota minie pod znakiem elektromobilności. Już jutro, o godzinie 12, odbędzie się czwarte spotkanie dla mieszkańców w tej sprawie. Dotyczyć będzie konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Tarnowa do roku 2035.

Seminarium prowadzone będzie drogą internetową przez Michała Mroskowiaka na portalu facebookowym „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Tarnowa”. Link do internetowego wydarzenia tutaj.

Do udziału w internetowych konferencjach, organizowanych przez Grupę CDE Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa, zapraszamy zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i tarnowskich przedsiębiorców.

Co to jest elektromobilność? To pojęcie jest definiowane jako ogół zagadnień dotyczących wykorzystywania pojazdów elektrycznych w przemieszczaniu się osób i towarów. Obejmuje w szczególności takie elementy, jak: infrastruktura stacji ładowania, zasięg pojazdów oraz bariery techniczne i finansowe związane z eksploatacją pojazdów. Strategia Rozwoju Elektromobilności jest natomiast dokumentem programowym, określającym działania, jakie należy podjąć w najbliższych latach, aby wdrożyć i upowszechnić elektromobilność w Tarnowie.

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

(mt)