Pracuj zdalnie – projekt pilotażowy

Zapraszamy do udziału w projekcie pilotażowym "Pracuj zdalnie", realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

Celem projektu jest wypracowanie nowych metod, narzędzi oraz sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom tworzącym miejsca pracy zdalnej, w celu stworzenia rozwiązań systemowych, które będą mogły zostać zaimplementowane do porządku prawnego.

Projekt adresowany jest do:

  • 1 grupa: co najmniej 50 osób (w tym 27 kobiet) bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, które są zarejestrowane w ewidencji PUP Tarnów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, w okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci.
  • 2 grupa: co najmniej 30 pracodawców MŚP.

 

W ramach projektu można skorzystać z: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego zdalnie.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski