Wyjedź na targi ELEKTROTECHNIKA 2018 za darmo – NABÓR!

Wystartował nabór dla firm sektora MŚP na wyjazd kolejny targowy w ramach projektu Business Boost for Małopolska. Od 12 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. firmy zainteresowane udziałem w krajowych targach ELEKTROTECHNIKA 2018, które odbędą się w Warszawie, mogą zgłaszać chęć uczestnictwa do biura projektu.

Na targi, które będą się odbywały w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2018 r. zapraszamy 10 małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących branże instalacji elektrycznych i osprzętu instalacyjnego, produktów z dziedziny automatyki przemysłowej oraz innowacji w energetyce oraz reprezentujących dwie specjalizacje, zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Małopolskiego, tj.: technologie informacyjne i komunikacyjne, elektrotechnika i przemysł maszynowy, a także: energia zrównoważona. W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przedsiębiorcy, którzy przejdą proces rekrutacji wezmą udział w targach za darmo. Wszelkie koszty, związane z logistyką, wyżywieniem, noclegami, wynajmem i wyposażeniem stoiska pokrywane są przez Urząd Miasta Tarnowa, w ramach projektu.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem projektu Business Boost for Małopolska: tel. 14 688 26 45 lub 14 688 28 00, email: bbm@umt.tarnow.pl. Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, zaangażowani w realizację projektu, pomogą we właściwym przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych oraz niezbędnych załączników, będących warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce NABÓR.

W wyjazdach mogą wziąć udział przedstawiciele małopolskich firm sektora MŚP wpisujący się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego, posiadający strategię ekspansji międzynarodowej lub produkt o wysokim stopniu zaawansowania, przygotowany do eksportu.

Więcej informacji na temat programu targów oraz imprez towarzyszących można znaleźć na stronie organizatora: www.elektroinstalacje.pl

Projekt "Business Boost for Małopolska" jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski