NABÓR

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w regulaminie:

 

Rekrutacja do udziału
w Misji Gospodarczej Smart City Expo 2017 w Barcelonie
oraz Targach Krajowych Warsaw Industry Week 2017 w Warszawie

 

 

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział firmy spełniające poniższe wymagania:

 • mające siedzibę lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego,
 • posiadające strategię wejścia na rynki międzynarodowe sporządzoną nie wcześniej niż 18 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące do branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Do dziedzin kluczowych dla specjalizacji regionalnej zostały zaliczone:

  - Nauki o życiu (life sciences);

  - Energia zrównoważona;

  - Technologie informacyjne i komunikacyjne;

  - Chemia;

  - Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych;

  - Elektrotechnika i przemysł maszynowy;

  - Przemysły kreatywne i czasu wolnego.

 

UWAGA! Przedłużono termin składania zgłoszeń na wyjazdy targowe do Barcelony i Warszawy, do dnia 18 października 2017 r. do godz. 12:00.

 

Zgłoszenia należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub kurierem na adres:
 
Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Gospodarczego - 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 6 - pok. 116
adres email: bbm@umt.tarnow.pl

lub w Biurze Partnera Projektu: Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, e-mail: mikolajczyk@transfer.edu.pl

od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.

 

 

smart-city-expo_200

Misja Gospodarcza Smart City Expo 2017 - Barcelona 14-16 listopada 2017 r.
Wyjazd zaplanowano w dniach 12-18 listopada 2017 r.

 

Więcej o Misji Gospodarczej Smart City Expo 2017

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

warsaw-industry-naglowek_200

Targi krajowe Warsaw Industry Week - Warszawa 14-16 listopada 2017 r.
Wyjazd zaplanowano w dniach 13-16 listopada 2017 r.

 

 

Więcej o Targach Warsaw Industry Week 2017

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 


 

 

 

Warsztaty dla firm sektora MŚP z Małopolski, w zakresie rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej

Zakończone Warsztaty:

 1. Warsztat „Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie” - Kraków: 16  marca 2017 r.
  Miejsce: Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek „Areszt”, sala „Spacerniak”.
  >> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat
 2. Warsztat „Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie” - Tarnów: 21 marca 2017 r.
  Miejsce: Strefa Przedsiębiorcy DESK, ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów.
  >> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat
 3. Warsztat „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?” - Kraków: 20  marca 2017 r.
  Miejsce: Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek „Areszt”, sala „Spacerniak”.
  >> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat
 4. Warsztat „Ochrona własności intelektualnej miecz i tarcza przedsiębiorcy” - Kraków: 24 kwietnia 2017 r.
  Miejsce: Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek „Areszt”, sala „Spacerniak”.
  >> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat
 5. Warsztat „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?” - Tarnów: 12 maja 2017 r.
  Miejsce: Strefa Przedsiębiorcy DESK, ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów.
  >> Lista Uczestników zakwalifikowanych na Warsztat

 

Dokumenty rekrutacyjne (załączniki):