Europejskie miliony na drogi w Tarnowie

Blisko 25,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na rozbudowę ulicy Elektrycznej i  ponad 12,6 miliona złotych na rozbudowę ulicy Spokojnej – umowy tej treści podpisali dziś w tarnowskim ratuszu prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela i wicemarszałek Małopolski, Stanisław Sorys. Obie rozbudowane drogi znacząco poprawią dostęp do tarnowskich stref aktywności gospodarczej. - To inwestycje ważne dla mieszkańców Tarnowa i Małopolski, w tym dla przedsiębiorców  –  podkreślał  prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Blisko 25,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na rozbudowę ulicy Elektrycznej i  ponad 12,6 miliona złotych na rozbudowę ulicy Spokojnej – umowy tej treści podpisali dziś w tarnowskim ratuszu prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela i wicemarszałek Małopolski, Stanisław Sorys. Obie rozbudowane drogi znacząco poprawią dostęp do tarnowskich stref aktywności gospodarczej. - To inwestycje ważne dla mieszkańców Tarnowa i Małopolski, w tym dla przedsiębiorców  –  podkreślał  prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Projekt dotyczący ulicy Elektrycznej ("Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”) obejmuje między innymi wybudowanie dwóch nowych rond - w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic Spokojnej, Elektrycznej i alei Piaskowej oraz na skrzyżowaniu Elektrycznej, Wyszyńskiego i Kilkowskiej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ulicy Klikowskiej z linią kolejową Tarnów – Szczucin. Po rozbudowie ulica Elektryczna będzie miała po dwie jezdnie w każdym kierunku, nowe chodniki i ścieżki rowerowe, zostanie oświetlona i osłonięta ekranami akustycznymi. Projekt przebudowy o łącznej wartości 37 milionów złotych zakłada również odwodnienie drogi, przebudowę sieci kanalizacyjnej i gazociągów oraz przejazdów kolejowych Rozpoczęcie prac, opisanych w projekcie, jest zaplanowane na marzec przyszłego roku, a ich zakończenie na grudzień 2019.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu zmieni się również ulica Spokojna. Prace, warte ponad 20 milionów złotych obejmą między innymi poszerzenie ulicy do szerokości drogi dwujezdniowej, rozbudowę skrzyżowania ulic Krzyskiej i Spokojnej wraz z sygnalizacją świetlną, przebudowę sieci gazociągowych, wodociągowych i telekomunikacyjnych oraz budowę odwodnienia i muru oporowego. Zgodnie z planem prace powinny się rozpocząć z początkiem przyszłego roku, a zakończyć pod koniec listopada 2018.