Aktywni na rynku pracy

Od nowego roku ruszył projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Na jego realizację miasto pozyskało blisko sześć milionów złotych. Fundusze zostaną przekazane na powrót do aktywności zawodowej osób z niepełną sprawnością. Jest to kolejne dofinansowanie, uzyskane na prace związane z uruchomieniem Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.

W projekcie „Od bierności do aktywności” w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, weźmie udział ponad 200 osób niepełnosprawnych z terenu Tarnowa i subregionu tarnowskiego biernych zawodowo. Miasto pozyskało na ten cel blisko sześć milionów złotych, co stanowi 95 procent całej wartości projektu, pozostała kwota to wkład własny gminy.

Dla wszystkich uczestników zostanie opracowany indywidualny plan działania, co pozwoli objąć każdego z nich kompleksowym wsparciem uwzględniającym różne formy pomocy. Dla uczestników planuje się zorganizowanie szeroko pojętej edukacji zawodowej, staży, poradnictwa, treningu umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego oraz pośredniczenie w zatrudnieniu z ważnym elementem analizy rynku pracy, edukacji i wsparcia dla pracodawców.

Aby zwiększyć gotowość osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, w ramach projektu przewidziano też wsparcie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mające na celu przekonanie osób niepełnosprawnych o ich możliwościach. Po zakończeniu udziału w szkoleniach i stażu, dokonane zostaną oceny postępu procesu terapeutycznego. Uczestnicy uzyskają kompetencje, które zwiększą ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami, dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb. Część osób korzystających ze staży i szkoleń znajdzie zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej powstającym w Parku Sanguszków.

Całkowita wartość projektu: 6.277.834,86 zł (zawiera wszystkie 9 zadań m.in.: identyfikacja potrzeb uczestników, organizacja konferencji, trening umiejętności społecznych, kursy, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, mieszkanie wspomagane)

Wkład własny: 313.891,75 zł  (5%)

Dofinansowanie: 5.963.943,11 zł (95%)