Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa

Źródła finansowania: Program GEPARD – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Finansowanie stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosło 63 282,50 zł.

Projekt realizowany w latach 2019-2021 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 481/2019/Wn-06/OA-io/D.

Cel Projektu: Stworzenie dokumentu programowego  pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa”.

Elektromobilność to pojęcie definiowane jako ogół zagadnień dotyczących wykorzystania pojazdów elektrycznych w przemieszczaniu się osób i towarów. Obejmuje w szczególności takie elementy, jak: infrastruktura stacji ładowania, zasięg pojazdów oraz bariery techniczne i finansowe związane z eksploatacją pojazdów.

Strategia Rozwoju Elektromobilności jest dokumentem określającym działania, jakie należy podjąć w najbliższych latach, aby wdrożyć i upowszechnić elektromobilność w Tarnowie. Działania przewidziane w strategii obejmują m.in. upowszechnianie wiedzy o elektromobilności, wspieranie powstawania stacji ładowania pojazdów elektrycznych i punktów ładowania przy budynkach użyteczności publicznej, powstawanie aplikacji mobilnych zintegrowanych z punktami ładowania, zakup zeroemisyjnych autobusów, śmieciarek oraz zamiatarek, modernizację infrastruktury komunikacyjnej, takiej jak fotowoltaiczne wiaty przystankowe czy ścieżki rowerowe, oraz rozwój niesamochodowych form przemieszczania się po mieście – rowerów, hulajnóg, rowerów elektrycznych.

Program przyjęty został Uchwałą nr XLVII/423/2021Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r.

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski