Omnibus budowlany

Projekt „Omnibus budowlany”, realizowany był przez Zespół Szkół Budowlanych. Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej w ciągu czterech lat 762 osoby skorzystały z różnego rodzaju form wsparcia, które pozwoliły im zdobyć kompetencje zawodowe. Uczniom w przyszłości łatwiej będzie znaleźć pracę, np. w branży budowlanej.

Montaż skrzynek zabezpieczeniowych przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych

Projekt zakładał wsparcie rozwoju branżowych Centrów Kompetencji Zawodowych. Ich działalność oparta była na placówkach kształcenia zawodowego posiadających odpowiednie doświadczenie, kadrę i bazę techniczno-dydaktyczną i miała służyć zwiększeniu szans na zatrudnienie lub kontynuacje nauki uczniów kształcących się w szkołach zawodowych.

Jak wyglądała realizacja tego projektu w Zespole Szkół Budowlanych? Wykorzystano różne formy wsparcia. Placówkę doposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkoła współpracowała z pracodawcami, dzięki czemu 280 uczniów mogło skorzystać z praktyk i płatnych staży. Nauczyciele wzięli udział w kursach doszkalających, część zdecydowała się na udział w studiach podyplomowych. Dla uczniów przygotowano program stypendialny. Zakwalifikowano 34 osoby, każdy z uczniów otrzymywał 6 tys. złotych rocznie. Prowadzono też zajęcia wyrównawcze, a uczniowie mogli skorzystać z porad doradców zawodowych. Przygotowano też zajęcia dla młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Brali w nich udział m.in. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych dla Słabosłyszących i Niesłyszących. Organizowano także szkolenia i kursy pozaszkolne, po których uczniowie mogli uzyskać uprawnienia państwowe np. prawo jazdy, obsługa koparko-ładowarki, obsługa wózków jezdniowych, spawanie, montaż rusztowań. W tego typu szkoleniach wzięło udział 418 osób.

Celem projektu było stworzenie w oparciu o ZSB Centrum Kompetencji Zawodowych dla branży budowlanej i  wszechstronne szkolenie, odpowiadające oczekiwaniom przedsiębiorców, fachowców dla tej branży. Kursy i szkolenia przewidziane w projekcie organizowane w formach pozaszkolnych były uzupełnieniem lub rozszerzeniem kształcenia zawodowego organizowanego w szkołach.

Całkowity koszt „Omnibusa budowlanego” wyniósł ponad 4,83 mln złotych. Dofinansowanie UE stanowiło 85%, czyli przeszło 4,1 mln złotych. Fundusze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach działania 10.2.2. Pozostałą kwotę stanowiło dofinansowanie z budżetu miasta i państwa.

 

Logotypy Fundusze Europejskie, Małopolska, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski