Budowa tężni solankowej w okolicy góry św. Marcina w Tarnowie

W roku 2021 z dofinansowaniem ze środków Województwa Małopolskiego przyznanego w ramach zadania „Małopolskie Tężnie solankowe” powstała na górze św. Marcina w Tarnowie tężnia solankowa. Dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego wyniosło 250 000,00 zł co stanowiło ponad 30 % wartości projektu.

W ramach zadania wykonano tężnię solankową z pergolą  o wymiarach: tężnia - 2,00 m x 5,00 m, pergola  4,6 m x 2,7 m. Tężnia wykonana w technologii drewnianej (drewno modrzewiowe) o dwuspadowym, pokrytym gontem dachu.

Wypełnienie tężni wykonano z gałązek tarniny, których powierzchnia tarniny umożliwia wydajne parowanie roztworu solanki. Pozwala to tym samym na wytworzenie aerozolu w bezpośredniej bliskości tężni, oraz na rozpylenie łatwo przyswajalnych mikroelementów oraz pierwiastków ważnych dla zdrowia.

Dodatkowo wykonano remont otaczającego tężnie placu zadbano o zieleń i małą architekturę oraz istniejącej sceny, co umożliwi szczególnie w okresie letnim organizację imprez kulturalnych w najbliższej okolicy.

W Tarnowie wielokrotnie zanotowano przekroczenia wskaźników jakości powietrza, co skutkuje występowaniem licznych problemy z drogami oddechowymi. Dlatego Miasto podjęło starania o pozyskanie środków finansowych na budowę ogólnodostępnej tężni solankowej.

Tężnia zlokalizowana jest na północnym stoku góry św. Marcina w Tarnowie i wznosi się ponad doliną, w której położone jest miasto, a cyrkulacja powietrza oczyszcza atmosferę co powoduje że jakość powietrza jest w tym miejscu lepsza. Dodatkowo zbocze porasta las, który zapewnia korzystny mikroklimat. Możliwość uprawiania sportu i zabawy w okolicy tężni (sąsiadujące plac zabaw i trasy biegowe) poprawia wentylację płuc, a ruch zwiesza wchłanianie uwalnianych substancji. Dzięki temu lokalizacja tężni sprzyja szczególnie osobom z problemami dotyczącymi dróg oddechowych.

Podczas pobytu w tężni mamy okazję przebywać w podobnym mikroklimacie, co w uzdrowiskach nadmorskich. W ciągu 1 godziny wdychania aerozolu solankowego przyswajamy taką ilość jodu, jak podczas 3 dni plażowania. Półgodzinny spacer wokół tężni solankowej pomaga oczyścić drogi oddechowe, ale też jest korzystny dla dzieci, osób przemęczonych, osłabionych częstymi przeziębieniami, zagrożonych nadciśnieniem tętniczym, palaczy tytoniu, pracujących w dużym zapyleniu, pracujących głosem.

Możliwość skorzystania z tężni jest szczególnie ważna w okresie pandemii covid-19, który atakuje drogi oddechowe i układ nerwowy. Wzmocnienie odporności populacji miasta pomoże w lekkim przebiegu choroby zmniejszając ilość ciężkich i śmiertelnych przypadków a rekonwalescenci borykający się z licznymi powikłaniami uzyskają możliwość znacznego przyspieszenia powrotu do pełni zdrowia.

Powstała w ramach zadania infrastruktura jest ogólnodostępna, z zapewnieniem dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych (bark barier architektonicznych). Z obiektu korzystać mogą wszyscy mieszkańcy miasta oraz mieszkańcy aglomeracji tarnowskiej, jak również odwiedzający miasto turyści.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski