Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Miasta Tarnowa na realizację w 2021 r. zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”

Małopolska

W ramach modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa przewidziano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz koszykówkę. Zakres robót do wykonania obejmuje:
•    rozbiórkę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeń w sąsiedztwie istniejącego boiska (przy chodniku tymczasowym),
•    utylizację materiałów z demontażu,
•    budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej z podbudową, piłkochwytami z trzech stron,
•    montaż elementów do gry zespołowej oraz wyposażenie boiska: bramek do piłki ręcznej - 2 szt., stojaków do koszykówki - 2 szt., słupków do siatkówki wraz ze stanowiskiem dla sędziego,
•    wykonanie drenażu boiska i opaski żwirowej przy chodniku tymczasowym,
•    humusowanie z obsianiem trawą terenu po dokonanych rozbiórkach, 
•    wykonanie oświetlenia boiska (LED),
•    utwardzenie ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej przy projektowanym boisku, 
•    budowę chodnika tymczasowego o nawierzchni z kamienia łamanego,
•    zakup i montaż ławek z oparciem – 3 szt. ,stojaka na rowery – 1 szt., kosza na śmieci -  1 szt. oraz tablicy informacyjnej.

Zmodernizowany obiekt jest bez barier architektonicznych. Poziom nawierzchni boiska jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Dojazd na działkę i do boiska odbywa się nawierzchniami utwardzonymi z kostki betonowej.
Obiekt sportowy będzie służył powszechnemu uprawianiu sportu oraz aktywnemu spędzaniu wolnego czasu oraz będzie ogólnodostępny z nieodpłatnym dostępem (obiekt wykorzystywany jest przez 6 dni w tygodniu).
Modernizacja boiska podniesie komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo korzystania z obiektu przez uczniów z pobliskich szkół, jak i mieszkańców Tarnowa i okolic.
Zmodernizowanie boiska, w tym podniesienie jego estetyki zachęci dzieci i młodzież do korzystania 
i uprawiania sportu. Przyczyni się także do zwiększenia liczby imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych na tym obiekcie, przyciągając w przyszłości organizatorów, a przede wszystkim uczestników swym nowoczesnym, odnowionym wyglądem.
 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski