Programy polityki zdrowotnej realizowane we współpracy z Województwem Małopolskim 2019

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZTWEM MAŁOPOLSKIM - BEZPŁATNE  SZCZEPIENIA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

W roku 2019 kontynuowane są programy polityki zdrowotnej współfinansowane ze środków Gminy Miasta Tarnowa i Województwa Małopolskiego i realizowane przy współpracy z podmiotami leczniczymi. Realizacja programów przewidziana jest do 2020 roku.


1. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce, którego autorem jest dr n. med. Hanna Czajka, realizowany jest od 2014 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Populacja objęta programem w 2019 roku:

Dzieci urodzone przed 1 stycznia 2017 r. w wieku do 3 lat oraz w wieku 3 lat, zameldowane w Tarnowie z wyjątkiem dzieci z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi oraz ze żłobków. Szczepione mogą być zarówno dzieci, które nigdy nie były szczepione przeciwko pneumokokom, jak i dzieci, które rozpoczęły szczepienie, ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego.

Zakres działań w ramach programu:

Wykonywanie szczepień ochronnych każdorazowo poprzedzonych badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia wraz z odnotowaniem wykonania świadczenia w stosownej dokumentacji.

Realizatorzy w 2019 roku:

    Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o.o., ul. Wałowa 22 w Tarnowie,
    tel.: 14 688 90 21.

    Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o.o., Os. Niepodległości 3A w Tarnowie, tel.: 14 688 81 83.

    NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o.o., ul. Długa 18 w Tarnowie,
    tel.: 14 624 20 10; 14 627 18 70; 14 624 22 17.

 

 

2. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Małopolsce, którego autorem jest dr n. med. Hanna Czajka, realizowany jest od 2016 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Populacja objęta programem w 2019 roku:

Dziewczęta w wieku 13 lat, zameldowane w Tarnowie, z wyjątkiem dziewcząt z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Szczepione mogą być zarówno dziewczęta, które nigdy nie były szczepione przeciwko wirusowi HPV jak i dziewczęta, które rozpoczęły szczepienie, ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego. Szczepieniom podlegają również dziewczęta, u których rozpoczęto szczepienie w ramach programu w 2018 r., wymagające zakończenia cyklu szczepień w 2019 r.

Zakres działań w ramach programu:

Wykonywanie szczepień ochronnych każdorazowo poprzedzonych badaniem lekarskim kwalifikującym dziewczęta do szczepienia wraz z odnotowaniem wykonania świadczenia w stosownej dokumentacji.

 Realizatorzy w 2019 roku:

    Miejska Przychodnia Lekarska Nr I NZOZ Sp. z o.o., ul. Chemiczna 12 w Tarnowie, Tel: 14 633 06 70.

    Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o.o., ul. Wałowa 22 w Tarnowie, tel.: 14 688 90 21.

    Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o.o., Os. Niepodległości 3a w Tarnowie, tel.: 14 688 81 83.

    nMedica S.C. Jolanta Nachel, Krzysztof Nachel, ul. Parkowa 2 w Tarnowie, tel.: 14 628 41 43.

    CenterMed, Sp. z o.o., Plac Sobieskiego 2 w Tarnowie, tel.: 14 628 38 20, 14 628 35 50, 801 404 402.

    NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o.o., ul. Długa 18 w Tarnowie, tel.: 14 624 20 10; 14 627 18 70; 14 624 22 17.

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego