„Podziel się czasem – nie bądź sam!”

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Podziel się czasem – nie bądź sam!”.

Realizacja zadania potrwa od marca do grudnia 2018 roku.

Celem zadania jest poprawa jakości życia wśród min. 70 seniorów (osób w wieku 60+) w tym min. 20 seniorów z ograniczoną samodzielnością, niepełnosprawnych ruchowo/neurologicznie lub z orzeczeniem ZUS-u tzw. ogólnego stanu zdrowia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W zadaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów, tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

W ramach realizowanego zadania 40 seniorów weźmie udział w 2-dniowych wyjazdowych warsztatach z zakresu aktywności pro-społecznej i wolontariatu przeprowadzonych w Muszynie. Celem warsztatów będzie przygotowanie 40 seniorów do pełnienia roli wolontariuszy na rzecz 20 seniorów niesamodzielnych oraz współtworzenie 28 cotygodniowych spotkań, wyjść do kina czy teatru dla wszystkich seniorów uczestniczących w zadaniu. Dla 20 seniorów niesamodzielnych oferowany będzie kurs komputerowy oraz indywidualne doradztwo psychologa/prawnika. Ponadto w ramach zadania podjęte zostaną działania aktywizujące i integrujące środowisko seniorów niepełnosprawnych, tj: 1-dniowy wyjazd do Trzcinicy koło Jasła, 2-dniowa wizyta studyjna w Przemyślu, wspólne ognisko oraz uroczyste podsumowanie zadania - spotkanie opłatkowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w realizowanym zadaniu.

Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie ul. Mościckiego 14 (III piętro)

Tel. 14 688-90-17E-mail: twktarnow@o2.pl lub na stronie www.twk-tarnow.pl


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski