Zmiany w opłatach za żłobki

Od kwietnia zmienią się opłaty za pobyt dziecka w miejskich żłobkach. Taką decyzję podjęli podczas dzisiejszej sesji tarnowscy radni. Powód? Stawki za wyżywienie oraz wydłużony pobyt dziecka nie były zmieniane od 2011 roku, czesne od 2013 roku. Opłaty te należały do najniższych w kraju.

Czesne za pobyt dziecka w żłobku wzrośnie ze 109 zł do 150 zł. Za wydłużony pobyt dziecka w placówce zmieni się opłata z 6 na 10 zł. Zmianie ulegnie także stawka za wyżywienie. Dotychczas było to 4 zł dziennie, od kwietnia będzie to 5 zł.

Opłaty za żłobki nie były zmieniane od kilku lat. W tym czasie minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wzrosło z 1600 zł w 2016 roku do 2600 zł w 2020 roku. Wzrosły m.in. ceny energii elektrycznej.

– W tarnowskich żłobkach zatrudnionych jest 137 pracowników, z czego 120 osób pobiera najniższe wynagrodzenie wynoszące do trzech tysięcy złotych, wliczając w to wynagrodzenie stażowe – argumentowała Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa.

Dodajmy, że stawki za pobyt w tarnowskich żłobkach należą do najniższych w Polsce. W Nowym Sączu za pobyt dziecka w publicznym żłobku trzeba zapłacić 280 zł, stawka dzienna za wyżywienie to 5 zł. W Rzeszowie czesne wynosi 312 zł, wyżywienie również 5 zł. Z kolei w Krakowie miesięczna opłata wynosi 199 zł, a za posiłki należy zapłacić 6 zł dziennie.

Uchwałę przyjęto głosami 11 radnych, ośmiu było przeciw, sześciu było nieobecnych. Radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali, by opłata za czesne wyniosła 120 zł, lecz poprawka do uchwały nie została przegłosowana przez Radę.