Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji na lata 2022-2025. Odbędą się one między 1 a 14 marca.

Tarnów z góry

Wybory przeprowadzone zostaną w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych (zgodnie z podziałem Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej), szkołach wyższych oraz w organizacjach pozarządowych, których działaniem statutowym jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży. Termin głosowania w każdym z tych podmiotów ustalony musi być do najbliższego piątku, 14 stycznia.

Kandydaci na radnych zgłaszać mogą się do środy, 2 lutego, a ich weryfikacja i ustalenie listy kandydatów nastąpi do poniedziałku, 7 lutego. Dzień później rozpocznie się, trwająca do końca lutego, kampania wyborcza. W poniedziałek, 28 lutego zakończy się również druk przez samorządy szkolne, samorządy studenckie i organizacje pozarządowe, kart do głosowania oraz sporządzenie przez nie spisów wyborców.

Przekazanie przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowie, protokołów lub informacji o wynikach wyborów nastąpić musi do środy, 16 marca do godz. 15.

Z treścią zarządzenia w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej zapoznać można się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji na lata 2022-2025.

(sm)

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski