Wkrótce rozpocznie działalność Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości

Od najbliższego poniedziałku, 14 września w budynku przy ul. Wałowej 10 rozpocznie działalność Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości. Jego koordynatorem będzie Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, a w części dotyczącej instytucji otoczenia biznesu – Tarnowski Klaster Przemysłowy.

Budynek przy ul. Wałowej 10, w którym mieścić będzie się Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości

Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego miejsca, ulokowanego w centrum miasta, w którym każdy przedsiębiorca lub potencjalny inwestor mógłby skorzystać z szeregu usług związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Docelowo, w działalność TCP będą zaangażowane podmioty, które związane są z szeroko pojętym wsparciem dla biznesu, a realizacja zadań związana będzie m.in. z obsługą przedsiębiorców i inwestorów, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doradztwem dotyczącym możliwości ubiegania się o środki europejskie na prowadzenie biznesu, doradztwem w zakresie ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców, wsparciem przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na uruchomienie oraz rozwój działalności gospodarczej, prowadzeniem strefy coworkingowej, prowadzeniem punktu informacyjnego dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji oraz doradztwem w zakresie współpracy międzynarodowej, transferu technologii, nowych trendów gospodarczych i wymiany doświadczeń.

W Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości działać będą: Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, Strefa Przedsiębiorcy DESK, Klaster Przemysłowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Krakowski Park Technologiczny. Partnerem TCP jest Krajowa Izba Gospodarcza.

(sm)