Urządzenia do pozyskiwania osocza już w Tarnowie

Do Tarnowa trafiły urządzenia do pozyskiwania osocza, co znacznie skróci czas oczekiwania na osocze od osób, które chorowały już na Covid-19, a które pozwala szybciej wracać do zdrowia obecnie chorym. Do tej pory w Tarnowie oddawano tylko krew, a osocze z niej pozyskiwano w Krakowie. 
 

Separatory osocza w Tarnowie

Urządzenie trafiło do oddziału terenowego RCKiK przy ulicy Szpitalnej 13. Pracownicy przygotowują się do pierwszych pobrań. - Od jutra będzie można już zacząć pobierać osocze od pacjentów. W Tarnowie cały czas pobierana jest krew pełna, ale też chcieliśmy wzmocnić placówkę sprzętowo, żeby zoptymalizować zasoby osocza. Chcemy być przygotowani na każdą ewentualność, by móc szybciej odpowiadać na zapotrzebowanie. - wyjaśnił Łukasz Guliński, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. 


Od jednego pacjenta można pobrać aż 600 ml samego osocza, gdy z krwi pełnej jest go około 250 ml. Zainteresowanie oddawaniem krwi pełnej jest duże, jak wyjaśniają nam pracownicy centrum, ozdrowieńcy telefonują i zgłaszają się na pobór. Teraz będzie można pobierać bezpośrednio osocze, którego będzie więcej. 


Przypomnijmy, że osocze mogą oddać ozdrowieńcy w wieku 18-60 lat, którzy zostali uznani za w pełni zdrowych po przechorowaniu COVID-19, u których wytworzyły się przeciwciała SARS-CoV-2 i nie miały transfuzji. Na stronie internetowej RCKiK wkrótce będzie dostępna ankieta przygotowawcza dla ozdrowieńców, po jej wypełnieniu chętni do oddania osocza proszeni będą o kontakt, co ma skrócić kwalifikację.


Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 7:30 do 15:00 pod numerem telefonu 663 560 300, lub skontaktować z terenowymi oddziałami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod numerami 14 622 13 38 i 14 631 51 55.


(pm)