Upał, nie upał, wody nie zabraknie

Czasem podczas dużych upałów, a tych w ostatnich latach nam nie brakuje, pojawia się pytanie: czy w mieście może zabraknąć wody? Fachowcy z Tarnowskich Wodociągów, które zaopatrują w wodę większość tarnowian, zawsze odpowiadają zdecydowanie: to nam nie grozi!

Tarnowianie zaopatrywani są w wodę produkowaną w trzech stacjach uzdatniania, przy trzech ujęciach: w Zbylitowskiej Górze (stacja zasilana wodą powierzchniową z Dunajca), w Zbylitowskiej Górze II (stacja zasilana wodą podziemną ze studni wierconych) i w Mościcach (stacja zasilana wodą podziemną ze studni wierconych i kopanych). Mieszkańcy północno-wschodniej części miasta korzystają z wody dostarczanej przez Gminną Spółkę Komunalną w Lisiej Górze, a stacja uzdatniania mieście się w Łęgu Tarnowskim (ujęcie zasilane jest wodą podziemną ze studni wierconych). W mieście funkcjonuje także wodociąg zakładowy Grupy Azoty S.A. zasilany wodą powierzchniową z Dunajca oraz wodą podziemną ze studni Ranneya VI.

W 2019 roku w wodociągach publicznych i zakładowym wielkość produkcji wody wynosiła: Tarnowskie Wodociągi - 10 mln 720 tys. 947 m sześć; wodociąg w Łęgu Tarnowskim – 778 tys. 670 m sześć; wodociąg Grupy Azoty SA – 868 tys. 285 m sześć.

Stacje Tarnowskich Wodociągów zasilane z Dunajca, serwują tarnowianom wodę, która poddawana jest procesowi uzdatniania polegającemu na: wstępnym ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo-antracytowych otwartych, ozonowaniu pośrednim, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.

Ujęcie wód podziemnych w Zbylitowskiej Górze II oparte jest na 11 studniach wierconych, zaś ujęcie w Tarnowie-Mościcach („Świerczków”) na 12 studniach wierconych. Woda z tych ujęć poddawana jest jedynie dezynfekcji podchlorynem sodu.

W ujęciu w Łęgu Tarnowskim woda pochodzi z siedmiu studni wierconych, poddawana napowietrzaniu i korekcie pH, następnie filtracji w czterech filtrach ciśnieniowych, zamkniętych, celem redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcji końcowej podchlorynem sodu.

Dla wodociągu zakładowego Grupy Azoty SA przy ul. Chemicznej woda dostarczana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia zatokowego, poddawana jest procesowi koagulacji i sedymentacji w osadnikach pionowych, następnie filtracji pośpiesznej w filtrach żwirowych otwartych i dezynfekcji z pomocą lampy UV oraz chloru gazowego. Uzdatniona woda powierzchniowa jest mieszana z wodą podziemną ze studni Ranneya VI, która poddawana jest dezynfekcji lampą UV i chlorem gazowym. Okresowo woda dla celów spożywczych czerpana jest tylko ze studni Ranneya VI.

Jak wynika z informacji sanepidu, podczas wszystkich badań wody, z której tarnowianie korzystają do celów spożywczych, nie stwierdzono przekroczeń norm, nie odnotowano skarg użytkowników na jakość wody, nie prowadzono postępowań administracyjnych ani działań naprawczych dotyczących jakości wody.

Laboratorium Tarnowskich Wodociągów prowadzi codziennie szczegółowe analizy parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Fachowcy z wodociągów podkreślają, że tarnowska kranówka jest czysta, smaczna, nie za twarda i nie za miękka. Efekt ten uzyskuje się mieszając miękką wodę z Dunajca z wodą twardą ze źródeł podziemnych i w ten sposób są uzyskiwane idealne proporcje.