Umowa z PGG podpisana, miasto czeka na węgiel - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Umowa z PGG podpisana, miasto czeka na węgiel

Prezydent Roman Ciepiela podpisał dzisiaj (23 listopada) umowę z Polską Grupą Górniczą na sprzedaż uprawnionym tarnowianom węgla po preferencyjnych cenach. Węgiel pojawi się w składzie w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, gdy tylko PGG powiadomi o możliwości jego odbioru ze składu spółki w podtarnowskich Koszycach.

Węgiel

Podpisana umowa opiewa na dostarczenie miastu przez PGG do końca bieżącego roku 525,5 tony węgla z polskich kopalń. Wielkość ta odpowiada zamówieniom złożonym w Centrum Usług Społecznych przez uprawnionych do zakupu tarnowian do końca ubiegłego tygodnia. Dzisiaj oczywiście zamówień jest już więcej, ale PGG deklaruje, iż wraz ze zwiększaniem się liczby chętnych do zakupu będzie można składać w spółce zamówienia dodatkowe.

Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy węgiel będzie można odebrać ze składu PGG w Koszycach i przywieźć do Tarnowa – spółka deklaruje, iż gdy tylko kopalnie dostarczą węgiel, powiadomi o tym miasto.

Tarnowianie uprawnieni do zakupu węgla po preferencyjnych cenach złożyli do 23 listopada w Centrum Usług Społecznych 469 wniosków na blisko 627,5 tony węgla, 52 wnioski są w trakcie weryfikacji, 417 wniosków (opiewających na prawie 556 ton) jest gotowych do przekazania MPGK.

Sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach zająć się ma w Tarnowie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, który już od kilku tygodni jest w pełni gotowe do działania. Firma przygotowała zadaszone składy na przywożony węgiel, przygotowana jest waga, system sprzedaży, obsługa kasowa, są wyznaczeni pracownicy. Gotowy jest też tabor samochodowy, który ma przywieźć węgiel ze składów Polskiej Grupy Górniczej w Koszycach lub innego wskazanego miejsca.

Prezydent Tarnowa ustalił, iż koszt jednej tony węgla dla uprawnionych do zakupu po preferencyjnej cenie wyniesie 1950 zł. MPGK będzie również świadczyło usługę transportu węgla do wyznaczonego przez kupującego miejsca w granicach administracyjnych Tarnowa w cenie 50 zł od tony.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski