„Świat wartości dziecka. Dziecko w świecie wartości”

O wychowaniu jako wyzwaniu dla rodziców i nauczycieli oraz o wartościach dziecka w zmieniającym się świecie, rozmawiać będą uczestnicy konferencji w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Sesji plenarnej towarzyszyć będą zajęcia warsztatowe.

Konferencja „Świat wartości dziecka. Dziecko w świecie wartości” rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 9 grudnia o godz. 12.30. Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka z Katedry Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mówić będzie o wychowaniu ku wartościom we współczesności jako wyzwaniu dla rodziców i nauczycieli. Prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański z Katedry Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opowie o wartościach dziecka w zmieniającym się świecie, ks. dr hab. Marek Kluz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Sekcja w Tarnowie, przedstawi natomiast zagadnienie wychowania człowieka prawego sumienia. Podczas sesji z informacją o działalności Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, wystąpi także jego przewodnicząca, Barbara Janina Sochal. Odbędzie się również debata z udziałem studentów PWSZ w Tarnowie „Jak rozmawiać o wartościach”, a program artystyczny zaprezentują dzieci z tarnowskiego Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką”.

Program sesji warsztatowej, która w godz. 15.15 – 18 odbędzie się w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, przewiduje dwa bloki tematyczne: „Jak kochać dziecko” i „Uruchamianie i inspirowanie wyobraźni dziecka”. Podczas pierwszego głos zabiorą Barbara Janina Sochal z Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz dr Małgorzata Jaśko z MCDN ODN w Tarnowie, podczas drugiego będzie można natomiast wysłuchać prelekcji Anny Niedojadło z SP Zgłobicach, Arkadiusza Nalepki z MCDN ODN w Tarnowie oraz dr Anny Śliwińskiej z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie i tarnowskiej PWSZ. Sesji towarzyszyć będzie wystawa plakatów „Inspiracje korczakowskie w codziennej pracy szkoły/przedszkola”.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Piękno człowieka – konteksty wychowania”, finansowanego z budżetu miasta Tarnowa. Patronatem honorowym objęli ją: biskup tarnowski, Andrzej Jeż oraz prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Organizatorami spotkania są Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie.

(sm)