Samorządowcy z premierem o finansach

Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego spotkali się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy zdominowały tematy inflacji i samorządowych finansów, a właściwie ich niedostatku.

pusty portfel

Według przedstawicieli strony samorządowej, sytuacja ekonomiczna samorządów może wpłynąć na gospodarkę, proces inwestycyjny i absorpcję unijnych środków. Wiąże się to z mniejszymi dochodami samorządów i w związku z tym ze zmniejszeniem się możliwości podejmowania działań rozwojowych. Wiele samorządów napotyka np. na problemy z realizacją projektów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, które wynikają ze wzrostu kosztów. Przedstawiciel Związku Miast Polskich stwierdził, iż połowa projektów może z tego powodu nie zostać zrealizowana.

Samorządowcy podkreślili również podczas spotkania, iż nie mogą ciągle dopłacać do edukacji – w wielu miastach i gminach subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wydatków płacowych. Sugerowali również zmiany w finansowaniu wychowania przedszkolnego, bowiem sposoby finansowania ustalone zostały 20 lat temu, kiedy nie było obowiązku zagwarantowania miejsc w przedszkolach dla dzieci od lat 3. Mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem w finansowaniu oświaty – skonkludowali przedstawiciele strony samorządowej.

Tematem dyskusji było również ciepłownictwo, a konkretnie galopujące podwyżki cen nośników energii, co skutkuje podwyżkami opłat za centralne ogrzewanie. Podawano przykłady cenowej galopady - jeszcze rok temu cena miału węglowego wynosiła około 300 złotych, podczas gdy dziś jest to już 1400 do 1600 zł. Premier otrzymał od samorządowców pakiet propozycji rozwiązań, w którym znalazło się m.in. wsparcie dla ciepłowni w zakupie węgla po rozsądnych cenach.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski