Rusza nabór na rachmistrzów spisowych

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela jako gminny komisarz spisowy w Tarnowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Wykonywać będą oni czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Narodowy spis powszechny przeprowadzony będzie w dniach 1 kwietnia - 30 czerwca (według stanu na koniec 31 marca), a kandydaci na rachmistrzów mogą składać oferty od poniedziałku 1 lutego do wtorku 16 lutego. Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć skończone 18 lat i wykształcenie przynajmniej średnie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach. Można też uzyskać je pod numerem telefonu 14 688 27 10.

Do 26 marca 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia  kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 (nabór uzupełniający).

(sm)

Nabór rachmistrzów spisowych