Prezydent oczekuje radykalnych działań w sprawie mostu w Ostrowie

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela 2 grudnia otrzymał od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie pierwszą oficjalną informację i odpis decyzji o zamknięciu mostu na Dunajcu w Ostrowie. W związku z zawartymi w piśmie zaleceniami dla starosty prezydent zaprosił Romana Łucarza na rozmowę, aby dowiedzieć się o planowanych przez niego działaniach.

Oprócz informacji o zamknięciu przeprawy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w piśmie adresowanym do podległego staroście tarnowskiemu Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach nakazuje m.in. sporządzenie projektu i naprawy konstrukcji mostu, uwzględniającego możliwości odciążenia konstrukcji lub wzmocnienia stref krytycznych – w celu przywrócenia funkcjonalności obiektu, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego mostu oraz wykonanie wszelkich robót wskazanych w projekcie wzmocnienia i naprawy konstrukcji mostu.

Zdaniem prezydenta Tarnowa takie prace mogą przebiegać etapowo i powinny rozpocząć się od działań starosty tarnowskiego mających na celu jak najszybsze przywrócenie na moście ruchu pieszo-rowerowego. W związku z tym Roman Ciepiela zaprosił starostę Romana Łucarza na spotkanie w celu omówienia jego działań związanych z przeprawą w Ostrowie i utrudnień, jakie mają w związku z jej zamknięciem tarnowianie. Prezydent Roman Ciepiela nie ukrywa, iż oczekuje od starosty radykalnych działań w sprawie mostu.

O efektach spotkania będziemy informować.