Miejski program in vitro do realizacji

Ogłoszono konkurs ofert na realizację miejskiego programu in vitro pod nazwą „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa”. To efekt inicjatywy społecznego komitetu „In vitro dla Tarnowa” i decyzji władz miejskich.

Para małżonków

Program został zgłoszony w lipcu 2021 roku przez specjalnie w tym celu założony komitet inicjatywy uchwałodawczej „In vitro dla Tarnowa”, później zajęła się nim Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Po uzyskaniu opinii agencji i wprowadzeniu koniecznych zmian, program został przyjęty przez tarnowskich radnych.

Program skierowany jest do osób (par) mieszkających w Tarnowie co najmniej od 12 miesięcy w chwili złożenia wniosku o uczestnictwo w programie. Aby zostać zakwalifikowanym wymagane będzie przedłożenie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy. W dniu zgłoszenia do programu wiek pań musi mieścić się w przedziale 20-42 lat (nieukończony 42 rok życia), natomiast panów w przedziale 20-50 lat.

Kwalifikacji do programu w oparciu szczegółowe kryteria dokona wyłoniony w konkursie realizator. Wyniki konkursu będą znane w drugiej połowie czerwca, następnie zawarte zostaną umowy z realizatorem lub realizatorami. Później tarnowianie zostaną poinformowani, gdzie można zgłaszać się w celu aplikowania do programu.

W ramach programu przewidziane jest przeprowadzenie 180 procedur zapłodnienia in vitro w. Każdej parze uczestniczącej w programie zostanie dofinansowana jedna próba zapłodnienia, w wysokości maksymalnie do 5000 zł.

Program ma charakter wieloletni. Na jego realizację miasto przeznaczy 900 tys. zł w latach 2022-2026, przy czym w bieżącym roku będzie to kwota 30 tys. zł, w trzech kolejnych po 210 tys. zł rocznie oraz 240 tys. zł w 2026 roku.

Ogłoszenie o konkursie na realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa” oraz pozostałe materiały konkursowe dostępne są pod tym linkiem.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski